Lietuvių English Русский

Apie mus

Atviros visuomenės institutas yra privatus paramą teikiantis fondas, tinklo, kurį sudaro 50 šalių nacionalinių fondų grupė, centras. Fondų tinklas įgyvendina atvirąją visuomenę puoselėjančias iniciatyvas vyriausybės politikos formavimo, žiniasklaidos, visuomenės sveikatos ir žmogaus teisių srityse, o taip pat skatina socialines, teisines, švietimo ir ekonomines reformas. Siekdamas užkirsti kelią negatyvioms globalizacijos pasekmėms, tinklas puoselėja atvirąją visuomenę bendradarbiaudamas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis institucijomis. Atviros visuomenės institutą 1993m. įkūrė garsus filantropas George Soros jo fondams Centrinėje ir Rytų Europoje bei buvusioje Tarybų Sąjungoje remti. Šie fondai buvo įkurti siekiant padėti buvusioms komunistinėms valstybėms tapti demokratiškomis. Tinklas plėtė savo veiklą kurdamas fondus ir iniciatyvas Afrikoje, Centrinėje Azijoje ir Kaukaze, Haityje, Lotynų Amerikoje, Mongolijoje, Pietryčių Azijoje, Turkijoje ir Jungtinėse Valstijose. Atviros visuomenės institutas remia projektus ir kitose pasaulio vietose.

Atviros visuomenės instituto tinklo Visuomenės sveikatos programa kartu su tarptautinėmis ir nacionalinėmis organizacijomis rengia konferencijas ir seminarus, stiprinančius tarpdisciplininę sąveiką ir bendrų problemų sprendimą, tuo skatindama naujas visuomenės sveikatos iniciatyvas, susijusias su asmens ir visuomenės sveikata, žmogaus teisėmis ir etinėmis problemomis, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausių gyventojų grupių sveikatos gerinimui.

Viena iš Atviros visuomenės instituto tinklo Visuomenės sveikatos programos krypčių yra specialistų mokymas ir jų kvalifikacijos kėlimas. Programa organizavo eilę konferencijų ir seminarų visuomenės sveikatos specialistams iš Centrinės ir Rytų Europos bei buvusios Tarybų Sąjungos tokiomis svarbiomis kaip ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių ligų, psichinės sveikatos ir negalios bei paliatyvios slaugos temomis.

Nuo 1994m. šiuos Atviros visuomenės institutas seminarus, vadinamus A.Schweitzer seminarais , organizavo Albert Schweitzer Institutas, Atviros visuomenės instituto tinklo Visuomenės sveikatos programa bei kitos organizacijos. 2003-2007 m. Atviros visuomenės instituto Visuomenės sveikatos seminarus administravo Atviros Lietuvos fondas, o nuo 2008 m. seminarus administruoja nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija "Galiu gyventi".

Atviros visuomenės instituto Visuomenės sveikatos programa yra atsakinga už visuomenės sveikatos seminarų darbotvarkės sudarymą ir mokomojo personalo atrinkimą. Nacionaliniai fondai išplatina informaciją apie numatomus seminarus ir padeda atrinkti seminarų dalyvius (kontaktinė informacija).

Seminarų kalba - anglų (tam tikrais atvejais galimas vertimas į rusų kalbą).